Výškové práce Praha

Výškové práce Praha - vybrané ukázky naší práce 2012Odstranění dožilých omítek
Místo: Podolské nábřeží, Praha

Odstranění uvolněné břízolitové omítky na bytovém domě. Příčinou odfouklé omítky je pravděpodobně nevhodně vyzděné obvodové zdivo objektu, kterým z interiéru prostupuje vlhkost. Omítka o síle až 4 cm vytvořila velkou bouli a pohromadě ji držela pouze její celistvost. Po odstranění akutních míst jsme omítku zpevnili cementovou maltou. Mezery mezi cihlami jsme taktéž vyplnili maltou.

Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz

Odstranění dožilých omítek, údržba střešní krytiny, čištění žlabů
Místo: Jana Zajíce, Praha

Preventivní proslanění fasády do ulice, odstranění dožilých omítek. Jednalo se především o uvolněné okenní parapetní římsy a několik lokálních míst v ploše omítky. Odstraněné omítky byly zpevněny cementovým prostřikem. Dále jsme provedli výměnu prasklých střešních tašek a opravili část hřebene odfouklého při silném větru. Po opravách střešní krytiny jsme vyčistili všechny střešní žlaby.

Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz

Výměna dešťových svodů
Místo: Zvánovická, Praha

Demontáž starých dešťových svodů a následná montáž nových z barveného pozinku. Celková výměra svodů cca 80bm.

Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz

Čištění žlabů, zprůchodnění půdního svodu
Místo: Křemencova, Praha

Z ulice Myslíkova byla v podstřešní části značně narušena římsa. Příčinou bylo ucpání dešťového svodu, který je v tomto místě zaústěn do půdního prostoru. Navíc v místě napojení žlabu a svodu byla nalezena prasklina. Dále v půdním prostoru, kde se žlabová roura lomí, je napojení netěsné. Spodní část spoje je mokrá. Problém se zatékáním do římsy tedy způsobují pravděpodobně tyto dva detaily. Provedli jsme vyčištění žlabů vč. svodové roury do půdního, opravu plastové roury na půdě, klempířskou opravu prasklého kotlíku a zapravení spojů střešních žlabů použitím tmelu na bázi polyuretanu.

Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz

Údržba a čištění střešní krytiny
Místo: Boloňská 602 - 604, Praha

Poměrně členitá střecha poskytovala řadu zákoutí pro usedání holubů. Důkazem tomu je značné znečištění střešní krytiny ptačím trusem. Ten se zachytává především na horní hraně střešních oken, což může být příčinou zatékání za střešní lem okna při výraznějších deštích. V několika zakázkách během roku 2012 jsme provedli následující práce: Výměna poškozených střešních tašek, které se nachází především v oblasti úžlabí a střešních oken, výměna střešních hřebenáčů, vyčištění střešních žlabů od ptačího trusu, vyčištění horní části střešních oken, kde se usazuje ptačí trus, oprava klempířských prvků, doplnění nástavce a krytu na sanitární odvětrání, provedení vodotěsného zajištění průstupu antény pomocí hydroizolační pásky Flexirol.

Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz Výškové práce H7.cz

Výškové práce Praha - vybrané ukázky naší práce 2011Spárování prasklin v omítce - Plzeňská 2824/228, Praha
Objekt má fasádu z klasické silnostěnné břízolitové omítky. V horních partiích v místě styku atikové vyzdívky a podlahy střechy dochází na venkovní straně k praskání omítky v horizontálním směru. Jedná se především o oblasti nároží nad balkony. Pravděpodobně jsou praskliny způsobeny pohybem zdiva, nikoliv napětím v samotné omítce. Praskliny mohou být příčinou zatékání vody při přívalových deštích. Proto byly praskliny zapraveny pružným spárovacím tmelem S-T1 od firmy Den Braven používaným pro spárování panelových domů.

Výměna klempířských prvků - Horoměřice
Nejdříve jsme museli provést demontáž části staré krytiny, dále odstranit 22 bm původních žlabů, včetně háků. Následně instalavat žlaby a 16 bm svodů. Poté jsme uložili zpět střešní krytinu na pokrývačskou maltu. Došlo i na dodatečné oplechování vikýřů – provedení zateplení (polystyren tl. 3cm) a oplechování bočních stran střešních vikýřů. Materiál pozink.

Instalace klempířských prvků - Zahradníčkova, Praha
Montáž žlabů a svodů odvádějící vodu z balkonů a teras pomocí chrličů. Materiál titanzinek. Celková výměra instalovaných žlabů 117 bm a svodů 178 bm.

Výměna svodu – Voršilská, Praha
Odstranění stávajícího svodu (pozink) a instalace nového, plastového svodu systému Marley, průměr 125mm včetně nového kotvení svodu.

Průzkum, odstranění volné omítky, montáž ochranné sítě, oprava vrchního žlabu - Grafická, Praha
Zjištění příčin zatékání, odstranění volné omítky v okolí narušené římsy. Instalace ochranné sítě proti pádu další omítky (dočasná instalace), klempířská oprava vrchního žlabu – svodové koleno spojující vrchní žlab s dešťovým svodem bylo prasklé. Provedli jsme instalaci nového kolene.

Opravný a renovační nátěr oken - Slivenec
Jednalo se o 35 ks dřevěných eurooken v odstínu Palisandr. Spodní části oken v místě okapnic vykazovaly na řadě míst poškození nátěru. Po umytí oken běžnými čistícími prostředky jsme provedli lokální přebroušení poškozených míst, v ideálním případě od V spáry k V spáře. Dále jsme utěsnili V spáry těsnící hmotou Fugenfuller. Základní nátěr – poškozená místa byla natřena základem GW 360. Vrchní lazura – 3 vrstvy vrchního nátěru Compact Lasur PU firmy Remmers.

Výškové práce Praha - vybrané ukázky naší práce 2010Obklad balkonových čílek palubkami Plastivan - HAPR, bytové družstvo
Jednalo se celkem o 9 balkonových čel, každé o výměře cca 5,5 x 0,35 m. Celková výměra 17 m2 fasádního obkladu. Stávající obklad byl kompletně odstraněn tak, aby zachovalé lamely mohly být použity pro případnou výměnu jinde na fasádě domu. Na balkonová čela byl namontován nosný rošt z dřevěných latí o rozměrech 30x50 mm v maximální rozteči 15 cm. Na takto připravený rošt byl nainstalován obkladní fasádní systém Plastivan (odstín olše).

Odstranění dožilých omítek - Podolské nábřeží 816-817, Praha
Předmětem zakázky bylo odstranění uvolněných omítek. Fasádu tvořila silnovrstvá klasická omítky tipu "břízolit", která zejména v místech balkonové římsy samovolně opadávala. Římsa o délce 110 bm byla zkontrolována a zhruba na 40 bm muselo dojít k odstranění omítek. Tato místa byla zpevněna cementovým prostřikem tzv. špric.

Oprava podstřešní části dvorní fasády -Londýnská 7, Praha 2
Zednické zapravení nástavby domu v oblasti těsně pod podbitím domu. Na původní podstřešní římse byla provedena nástavba. Obvodová zeď byla postavena zhruba 50 cm od kraje římsy. Tím vzniklo dobré útočiště pro nezvané hosty - pro holubi. Tento prostor byl zároveň s okrajem římsy zazděn. Nová stěna byla začištěna a omítnuta cemento-vápennou jádrovou omítkou. Dále bylo kompletně vyměněno dřevěné podbití domu, které bylo zhotoveno s nevyhovujících palubek o malé síle.

Montáž reklamní síťoviny, instalace osvětlení, montáž elektroměru - Náměstí Hrdinů 1034/6, Praha 4
Do stávajícího rámu z ocelového lanka byla připevněna a vypnuta pomocí gumolan reklamní síťovina o výměře 18,6 m (š) x 6,6 m (v) = 122,7 m2. Dále byly dodatečně nainstalovány 2 svítidla na stěnu domu. Museli jsme přitom provést přeložení vedení kabelů ke stávajícím 3 světlům. Provedli jsme taktéž přihlášení a montáž elektroměru – vyřízení žádosti o připojení elektroměru, jeho montáž, zprovoznění časového spínače a samozřejmě i kontrolu stávajícího osvětlení – vyzkoušení funkčnosti stávajících svítidel.

Drobné údržbářské práce na střeše - Konviktská 10, Praha 1
1. Čištění žlabů a svodů – vyčištění žlabů na straně do ulice, kontrola odtokových kolen 2. Okenní parapety – výměna 2 ks parapetu (materiál Cu), zednické zapravení okenních špalet, tmelení styku rámu okna s parapetem. 3. Oplechování – klempířské oplechování atik u štítové stěny domu a u světlíku. Oplechování bylo připevněno a návětrná strana v místě styku oplechování a zdi byla zapravena akrylátovým tmelem 4. Kontrola stavu omítky – u štítové zdi byl proveden průzkum. Zhruba 4 m od oplechování je stěna mírně vypouklá. 5. Zámečnické prvky – zábradlí u výlezu na střechu domu bylo dodatečně ukotveno a sešroubováno. Střešní část natřena syntetickou barvou. 6. Antény – demontáž jedné antény na střeše domu II a odstřižení anténního kabelu na fasádě do ulice 7. Zednické práce ve světlíku – odstranění dožilých omítek ve 2 světlících a zapravení těchto míst jemnou jádrovou omítkou v tlouštce cca 1 cm. Rozsah oprav do 10 m2. 8. Sítě proti ptactvu – dodatečné ukotvení uvolněných sítí zabraňujících ptactvu zalétávání do světlíku. Instalace rámu z ocelového lanka, doplnění kotev. 9. Stříška nad sochou ve dvoře – instalace límce z pozinku (šířka 30cm) na stávající konstrukci stříšky nad sochou 10. Stříhání révy – odstranění šlahounů z oblasti žlabu 11. Zednické opravy nadstřešní části světlíků a komínu – odstranění volné části betonových stříšek světlíku. Spáry mezi cihelným zdivem byly proškrábnuty a vyplněny cementovou maltou. 12. Výměna střešní krytiny – výměna prasknutých tašek, dle odhadu cca 15 ks

Opravný a renovační nátěr oken - Slivenec
Jednalo se o 35 ks dřevěných eurooken v odstínu Palisandr. Spodní části oken v místě okapnic vykazovaly na řadě míst poškození nátěru. Po umytí oken běžnými čistícími prostředky jsme provedli lokální přebroušení poškozených míst, v ideálním případě od V spáry k V spáře. Dále jsme utěsnili V spáry těsnící hmotou Fugenfuller. Základní nátěr – poškozená místa byla natřena základem GW 360. Vrchní lazura – 3 vrstvy vrchního nátěru Compact Lasur PU firmy Remmers.

Zednická oprava podstřešní římsy, čištění žlabů - Mahenova 168/7, Praha 5 - Košíře
Odstranění nesoudržných omítek hrozících samovolným odpadnutím (zj. do ulice Plzeňská), následná oprava vápenocementovou jádrovou omítkou o zrnitosti 2mm. Vyčištění vrchních žlabů od mechanických nečistot. Celková výměra 35 bm. Kontrola spojů.

Výškové práce Praha - vybrané ukázky naší práce 2009Nátěr administrativní budovy - KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Divize Kovohutě Čelákovice
Budova je opláštěna hliníkovými deskami, které byly opatřeny již starým nátěrem. Ten vykazoval známky značného poškození a na povrchu křídovatěl. Pro lepší přilnavost nových barev byl starý nátěr zcela očištěn pomocí ředidla S6005. Po očištění byla aplikována syntetická základní antikorozní barva Formex S2003, která je určena k nátěrům lehkých kovů. Na vrchní nátěr byl aplikován syntetický lesklý email Industrol S2013. Obě nátěrové hmoty vyrábí BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Celková výměra natírané plochy 850 m2.

Zapravení děr po ptácích – Ve Svahu, Praha Podolí
Fasáda zateplená polystyrénem o tloušťce 15 cm se stala útočištěm datla či strakapouda (datel černý - Dryocopus martius, strakapoud - Dendrocopos major). Do fasády rodinného domu vykloval šest děr. Po kontrole, zda v dírách pták nehnízdí byly tyto otvory vyplněny na míru seřezanými kousky polystyrenu a zapraveny stěrkovým fasádním lepidlem s výztužnou tkaninou. Finální vrstvu tvořila probarvená omítka - zrno 2mm, odstín RAL 7035, výrobce MIPA. Jako prevence proti škodícímu ptactvu byly na dvě nejvíce exponované stěny nainstalovány makety dravců – výr velký.

Demontáž plynového vedení z fasády školy – Brandýs nad Labem
Jednalo se o odstranění nepoužívaného plynového vedení z fasády základní školy. Plynové potrubí o průměru 10 cm bylo od vrchu postupně odřezáno a spuštěno na zem.

Mytí oken – novostavba Kbely
Čištění oken o celkové výměře téměř 700 m2 bylo prováděno především z interiérové strany. Některá místa – prosklené schodiště nad vchodem - vyžadovala ovšem přístup pomocí horolezeckého zajištění. Okna byla znečištěna i maltou a fasádní barvou, bylo tudíž nutné použít i mechanické škrabky.

Montáž odpadního systému z polypropylenu – Konvitská, Praha
Asisteční výpomoc instalaterské dvojici Sahula a syn při zavádění odpadní roury v malém světlíku. Odpadní roura o průměru 10 cm byla instalována ve světlíku o rozměru 2 x 0,7 m! Stísněný prostor. Na dvou místech byla namontována jednoduchá odbočka.

Sanace omítky opěrné zdi – Mochov
Předmětem práce byla oprava omítky na několik desetiletí staré zdi. Na dvaceti metrech byla zeď postavena z plných cihel. Dalších 20 metrů tvořila zeď vyhotovená ze škvárobetonu. Omítka na převážné části zdi již zcela chyběla, popř. byla znatelně poškozená. Po odstranění staré omítky bylo zdivo řádně zpenetrováno a opatřeno cementovým postřikem, který výrazně zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev omítky. Na část zdi z porobetonu byla před cementovým postřikem natlučena výztužná příčka z drátěného pletiva. Takto připravený povrch byl omítnut ruční jádrovou omítkou. Finální povrch byl jemně přeštukován a stočen filcovým hladítkem.

Cementový postřik štítové zdi – U Uranie, Praha
Štítová zeď nepřístupná pomocí lešení z plných cihel. Očištěná zeď od staré omítky byla lehce zpenetrována a na takto připravený podklad byl aplikován cementový přednástřik Baumit Vorspritzer. Tento materiál je odolný solím, omezuje transport solí a je vysoce paropropustný. Baumit Vorspritzer byl nahazován v tloušťce 10 až 15 mm a pak strháván nahrubo kovovou zednickou lžící. Byla tak vytvořena plastická jednolitá drsná struktura hrubé omítky.

Výškové práce Praha - vybrané ukázky naší práce 2008Demontáž reklamního banneru ze střechy domu – Praha
Masivní ocelová konstrukce – materiál obdélníkový a čtvercový jekl – nesoucí reklamní banner o rozměru 10 x 2 m. Postupným rozřezáním byla demontována ze střechy činžovního domu v Praze.

Výměna výplně na vchodových stříškách – Cíglerova, Praha
Na dvou vchodových stříškách panelového domu byly vyměněny desky z makrolonu. Deska z makrolonu o rozměru 3,5 x 2 m byla přišroubována na ocelovou konstrukci vruty s gumovou podložkou. Vrchní a spodní část desky byla opatřena U lištou. Okraje desky byly zapraveny silikonovým transparentním tmelem. Makrolon je vysoce kvalitní, tepelně izolační komůrkový materiál opatřený koextrudovanou ochrannou vrstvou proti UV záření, zajišťující vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Instalace reklamní plachty – Háje
Vynilová reklamní plachta opatřena po obvodu kovovými oky byla připevněna na štítovou zeď panelového domu. Do rámu vytvořeného z ocelového lanka byla plachta vypnuta pomocí pružného gumového vlákna s polypropylenovým potahem.

Instalace sítí proti ptákům – Polská, Praha
Na dvorní fasádě byla na balkony nainstalována síť o rozměru 14,5 x 2,7 m. Celková účinná plocha sítě je cca 40 m2. Síť má oko 50x50mm a 1mm tenké vlákno. Síťový systém firmy Kraupner je upevněn kolem obvodu prostoru pomocí pružného ocelového rámu, který se skládá z ocelových oček upnutých do plastových hmoždinek. Očka jsou protažena ocelovým lankem napnutým pomocí napínacího šroubu.

Zateplení nástavby panelového domu – Cíglerova, Praha
Kontaktní zateplení nástavby o celkové výměře 550 m2. Použitý materiál: kamenná vlna Rockwool, tloušťka 10 cm, lepící a armovací malta Weber.

Nástřik čísla popisného na panelový dům – Praha
Vytvoření šablony čísla popisného o rozměrech 1,5 x 0,5 m. Následné nastříkání na panelový dům.

Mytí oken – Vysočanská radnice
Čištění oken o celkové výměře téměř 2 500 m2 jsme prováděli především z interiérové strany. Některá místa – prosklená stěna v átriu - vyžadovala ovšem přístup pomocí horolezeckého zajištění.

Nátěř balkonových čílek na panelovém domě – Praha, Háje
Pro firmu Alexstav s.r.o. jsme natírali balkonová čílka na panelovém domě v Praze, Háje. Použitá barva Baumit Silikon Farbe.

Instalace pomocných plošin pro kontrolu vzduchotechniky – Čelákovice
Na fasádu výrobny lahůdek Tržan jsme montovali přístupové plošiny pro kontrolu venkovních klimatizačních jednotek.

Rekonstrukce fasády – výrobna lahůdek Tržan Čelákovice
Oprava a nátěr fasády staršího objektu využívaného nyní jako provozovna výrobny lahůdek firmy Tržický v. o. s. Jelikož došlo při rekonstrukci k částečnému zazdění oken Ytongem, bylo nutné tyto opravy z venkovní strany zednicky zapravit. Fasádu jsme natřeli barvou MIPA. V rámci této akce jsme také natřeli klempířské prvky (svody, žlaby, oplechování atiky).

Výškové práce Praha - reference 2007


Demontáž teplometů - areál Kovohutě a. s.
Předmětem díla byla demontáž 8 teplometů o rozměrech cca 20 m x 2 m připevněných na střešní konstrukci haly ve výšce 10 m. Dále demontáž teplovodní roury o délce 15 metrů ve výšce zhruba 8 m. Rizikové prostředí haly vsádkárny znamenalo použití speciálního respirátoru.

Instalace maket dravců – Jahodová, Praha
Díry po ptácích ve fasádě panelového domu jsme vyplnili na míru seřezanými kousky polystyrenu a zapravili stěrkovým fasádním lepidlem s výztužnou tkaninou. Finální vrstvu tvořila probarvená omítka firmy Alsecco. Na štítové zdi jsme namontovali makety výra velkého od firmy Baumit. Maketa je vysoká zhruba 40 cm.

Asistence při instalaci fotovoltaiky
Pomáhali jsme při montáží solárních panelů na střechu domu. Celkem se jednalo o 23 panelů.

Sanační průzkum – Praha
Pro získání dotace na rekonstrukci panelového domu bylo zapotřebí provést sanační průzkum opláštění. 14ti patrový panelový dům byl proslaňován a žlutou barvou ve spreji byly zvýrazněny praskliny v obvodovém plášti.

Rekonstrukce fasády – Poděbrady
Oprava fasády rodinného domu o výměře cca 550 m2. Lokální zednické opravy břízolitové omítky. Kompletní nátěr silikátovou barvou MIPA.

Renovační nátěr podbití domu – Diamantová, Praha
Členité dřevěné podbití rodinného domu vykazovalo zejména na jižní straně značnou degradaci ochranného nátěru. Na renovační nátěr jsme použili tenkovrstvou lazuru Luxol.

Sanace omítky světlíku – Polská, Praha
Předmětem díla bylo zpevnění dožilých omítek čtyř světlíků o celkové výměře cca 500 m2 . Po odstranění staré omítky jsme zdivo řádně zpenetrovali a opatřili jej cementovým postřikem Cemix.

Nátěr fasády panelového domu – Bratislava
Dodatečný nátěr nově zateplených panelových domů o celkové výměře 1 200 m2. Pro správné napojení nátěru bez viditelných přechodů bylo třeba využít co největšího počtu výškových pracovníků. Nátěr proveden nátěrovou hmotou od firmy Alsecco.

Zpevnění a sanace komína
Pro firmu Ivory s. r. o. jsme provedli zpevnění vrchní části 60ti metrového komína, kde jsme vytvořili betonový věnec s ocelovou výztuží. Plášť komína byl proslaňován a volné části odstraněny. Použitý materiál WEBER Terranova.

Výškové práce Praha - reference 2006


Oprava kanalizačního svodu ve světlíku - Praha
Ve světlíku, kde došlo k prasknutí odpadního systému. Tato havárie byla řešena naší asistencí. Poškozená polypropylenová odpadní trubka byla odříznuta a na toto místo byl nasazena nová s přesuvkou.

Oprava podstřešní římsy – Fr. Křížka, Praha
Dlouho neopravené oplechování střešní římsy mělo za následek její znatelné narušení. Profilovaná římsa opadala až na samotné zdivo. Poškozený úsek byl zpenetrován, nahozen cementovým postřikem a v několika vrstvách byla aplikována hrubá jádrová omítka. Pomocí dřevěných hladítek byla římsa napojena na stávající profilaci.

Nátěr ocelových konstrukcí (1997-2000)
S firmou Alpindustria Praha s. r. o. jsme dlouhodobě spolupracovali při nátěru ocelových konstrukcí pro mobilní operátory. Barva JOTUN.

Stavba falešných komínů
Pro stavební firmu Bránická stavební s. r. o. jsme z CETRIS desek vytvořili "falešné" komíny pro vzduchotechniku. Dále jsme asistovali při zavádění vzduchotechniky do světlíků.


Návrat na: Výškové práce Praha.

Tomáš Grygar, 774 405 687, tomas.grygar(.zavináč..)h7.cz | Miroslav Šipčiak, 603 293 377, miroslav.sipciak(.zavináč..)h7.cz