Výškové práce Praha

Výškové práce - Bezpečnost - alfa a omega nejen výškových prací.

Zajištění bezpečného průběhu provádění výškových prací je základním předpokladem úspěšného dokončení každé zakázky. Otázka bezpečnosti se týká nejen samotného zajištění pracovníků proti případnému pádu, ale také zajištění stavby tak, aby nedošlo v průběhu prací k ohrožení ostatních lidí, popř. majetku.

Naší snahou je především:

Bezpečné zajištění pracovníků pomocí horolezecké uzlové techniky.

Zajištění okolí stavby – nedovolený pohyb osob a automobilů (zábory).

Zajištění informovanosti o prováděných pracech (upozornění, cedule).

Znalost a dodržování vyhlášky 324/1990 Sb., která se týká bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích je zajišťována každoročním školením pracovníků ve výškách. Toto školení je vedeno instruktorem horolezecké techniky oprávněným provádět školení a ověřování vědomostí a dovedností potřebných pro provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky.
H7.cz - bezpečnost

Bezpečnost práce, znalost první pomoci, uzlové techniky a orientace v používaných materiálech je nám vlastní. Nicméně rozmanitost stavebních prací, které provádíme, vždy vyžaduje otázku bezpečnosti s objednatelem konzultovat. Snažíme se tím minimalizovat riziko ohrožení osob či majetku v průběhu provádění prací.

Krytí případných škod řešíme ve spolupráci s pojišťovnou, kde jsme kryti z pojištěním odpovědnosti podnikatelů.

Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice
Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha - reference, Nástřik čísla popisného na panelový dům – Praha. Výškové práce Praha - reference, montáž solárních panelů na střechu domu. Výškové práce Praha - reference, Sanace omítky světlíku – Polská, Praha. Výškové práce Praha - reference, Pro získání dotace na rekonstrukci panelového domu bylo zapotřebí provést sanační průzkum opláštění.

Návrat na: Úvodní informace.

Tomáš Grygar, 774 405 687, tomas.grygar(.zavináč..)h7.cz | Miroslav Šipčiak, 603 293 377, miroslav.sipciak(.zavináč..)h7.cz