Výškové práce Praha

Základní informace o našem týmu a naší činnosti.

H7.cz - výškové práce Již od roku 1997 se zabýváme výškovými pracemi. Horolezectví je naším velkým koníčkem. Od nátěrů ocelových konstrukcí jsme se postupně dostali k činnostem, které obecně můžeme nazvat dokončovací stavební práce. Práce z lan se stala různorodější a postupem času nezbývalo, než si osvojit umění zedníků, klempířů, natěračů, montérů.

Výškové stavební práce s pomocí horolezecké techniky využíváme v případech, kdy horolezecké zajištění bývá často jediným možným způsobem, jak danné práce provést.

Rozhodně hledáme pro konkrétní požadované práce řešení, která budou trvanlivá a přinesou zákazníkům maximální kvalitu. Proto objektivně posoudíme, zda požadované práce není lepší provést jiným způsobem (např. stavební lešení, montážní plošina, apod.). V současné době se zabýváme stavebními pracemi, kde náš horolezecký materiál zůstává nevyužit. Rekonstruujeme fasády domů z lešení, provádíme rekonstrukce bytů a další stavební práce.

Výškové stavební práce jsou většinou finančně ceněny výše, než-li práce bez horolezeckého zajištění. Je otázkou přístupu, snažit se v některých případech najít jiné řešení, které za podobné peníze přinese lépe provedené detaily vybraných řemesel. V tom Vám pomůžeme najít ideální kompromis.

Práce ve výškách nás především baví.
Snažíme se neustále orientovat ve stavebních technologiích tak, abychom uměli nejen práci řádně odvést, ale také abychom dokázali navržené řešení obhájit.

Odstraňování sněhu ze střech domů.

Je tu další zimní období a pokud se zopakují zimy z minulého a přeminulého roku, lze předpokládat, že nejen nás budete potřebovat k rychlému odstranění sněhu ze střech domů. Jsme pro letošní zimu vybaveni a připraveni. Během případného kalamitního stavu jsme připraveni vyrazit "na zavolání". Odstraňujeme sníh nejen z těžko dostupných míst, ale také z relativně bezpečných rovných střech, kde je ovšem během námrazy a sněhové nadílky značné riziko pádu a uklouznutí. Opatrně odstraňujeme rampouchy, sněhové převisy i sníh z dešťových žlabů.

Vždy se řádně jistíme, neboť si jsme vědomi, že pohyb ve výškách je v zimním období zvlášť nevyzpytatelný. Krytí případných škod řešíme ve spolupráci s pojišťovnou, kde jsme kryti z pojištěním odpovědnosti podnikatelů.

Jsme Vám k dispozici ve dvou mobilních týmech a to na těchto telefonních číslech: 774 405 687 nebo 603 293 377

Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice

Oprava klempířských prvků následkem zimního období.

Během zimních sněhových kalamit, kdy ve velmi krátké době napadne velká vrstva sněhu, která poté postupně umrzá a odtává, dochází často k poškození klempířských prvků. Přispívá k tomu nejen základní fakt, že zmrzlá voda má větší objem a svou silou dokáže rozevírat i dobře provedené klempířské spoje, ale taktéž nepřiměřený zásah při odstraňování sněhu. Pozor! Materiály klempířských prvků jsou v zimním období, kdy řádně mrzne, křehčí a při nešetrném odstraňování sněhu např. pomocí kladiva či sekery, často dochází k jejich proražení. Díry po takovém zásahu objeví ihned málokdo. Důsledky nešetrného způsobu odstraňování sněhu se projeví a s jarním táním. Oprava děravých žlabů a falcovaných krytin bývá obtížná.

Poškození klempířských prvků je rozličné: proseklý materiál, otevřené žlabové spoje, vypadlá či vysunutá kolena, ohnuté žlabové háky, apod.

Jsme Vám k dispozici k případným opravám poškozených klempířských prvků na Tel.: 774 405 687

Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice Výškové práce Praha, Tomáš Grygar Čelákovice, Miroslav Šipčiak Čelákovice

Prodej a instalace maket dravců

Stále častěji se setkáváme s ničením zateplených domů ptáky, kteří do izolace vyklovávají díry. Snažíme se hledat co nejdlouhodobější řešení. Problematika poškozování fasád ptactvem je značně komplikovaná. Nabízíme v současné době trojrozměrné makety přirozených nepřátel menších (zejména datlovitých) ptáků. V naší nabídce nyní máme tyto dravce: sokol stěhovavý, sova, výr, poštolka, sýček. K většině maket nabízíme speciálně upravené držáky, které umožní maketu instalovat nejen napevno, ale také do závěsu.

Prodej a instalace maket dravců

Tomáš Grygar, 774 405 687, tomas.grygar(.zavináč..)h7.cz | Miroslav Šipčiak, 603 293 377, miroslav.sipciak(.zavináč..)h7.cz