Ochrana proti ptactvu

Návrat na:Reference

Ukázky oprav fasádního systému

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2013
Místo:
Řevnice

Menší chatka zateplená polystyrenem na záklopu z OSB desek. Strakapoud zde vykloval jednu díru v ploše fasády. Ovšem narazil na OSB desku a tak se raději pustil do místa styku podbití s fasádou. Podbití je dutý prostor, což mu nabízí výborné zázemí. Nebylo ušetřeno ani samotné podbití domu. Díry byly zapraveny fasádním lepidlem vč. probarvené omítky. Poškozené podbití bylo zapraveno epoxidovým dřevotmelem. Preventivně byla nainstalována maketa dravce – Výra. Způsob kotvení: Svod.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Oprava fasádního systému / 2013
Místo:
Šimůnkova, Praha 6

Panelový dům s novou nástavbou situovaný v těsné blízkosti lesa. Velmi vhodné zázemí pro spoustu druhů ptáků. Datlovití ptáci ve fasádě domu vyklovali několik děr. Většina děr byla na straně k lesu. V dírách datlovití ptáci většinou nehnízdí, zde naopak díry byly útočištěm i velkých kavek! V jedné díře jsme dokonce nalezli tělo veverky, která se z neznámých příčin nedokázala z díry dostat. Vyklované díry byly mnohde velmi hluboké - dokonce i 1 m! Vyklované otvory byly zpět vyplněny polystyrenem a zapraveny lepidlem a finální omítkou.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Oprava fasádního systému / 2013
Místo:
Úvaly

Východní stranu rodinného domu v Úvalech si oblíbil datlovitý pták - kontrétně žluna. Stěna domu o celkové výměře cca 80 m2 byla poničena témě třiceti dírami. Tyto díry v polystyrenu nebyly naštěstí příliš hluboké, nebo Bytový objekt se zateplenou konstrukcí polystyrenem o síle 10cm. Kontaktní zateplovací systém byl poničen fasádu tvořil polystyren o síle 5 cm. Všechna tato poškození fasády byla zapravena metodou vyříznutí omítky až na stávající armovací mřížku a nanesením lepidla s novou armovací mřížkou. K opravě byly použité zátky z extrudovaného polystyrenu. Jako prevenci jsme nainstalovali 2 makety dravců - Výr s kotvením k dešťovému svodu.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Kaštanová, Milovice

Bytový objekt se zateplenou konstrukcí polystyrenem o síle 10cm. Kontaktní zateplovací systém byl poničen datlovitými ptáky, kteří vyklovali zejména ve styku fasády a podbití několik děr. Další poškození bylo ve spodní části fasády, kde zůstaly nezapraveny dodatečně provedené průduchy se vzduchotechnikou. Dále ve fasády byly nalezeny nevhodně provedené detaily a praskliny způsobené nepřítomností armovací síťky. Všechna tato poškození fasády byla zapravena metodou vyříznutí omítky až na stávající armovací mřížku, nanesením lepidla s novou armovací mřížkou a finální aplikací probarvené omítky o zrnitosti 1,5mm. Fasáda je tvořena dvěma odstíny. Ty byly odhadnuty dle vzorníku fy. Hasit.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Troja, Praha 6

Menší chatka zateplená polystyrenem na záklopu z OSB desek. Strakapoud zde vykloval jednu díru v ploše fasády. Ovšem narazil na OSB desku a tak se raději pustil do místa styku podbití s fasádou. Podbití je dutý prostor, což mu nabízí výborné zázemí. Nebylo ušetřeno ani samotné podbití domu. Díry byly zapraveny fasádním lepidlem vč. probarvené omítky. Poškozené podbití bylo zapraveno epoxidovým dřevotmelem.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Topolová, Milovice

Bytový objekt se zateplenou konstrukcí polystyrenem o síle 10cm. Kontaktní zateplovací systém byl poničen datlovitými ptáky, kteří vyklovali v ploše prozatím jednu díru. Pro dosažení maximální podobnosti opraveného místa se stávající fasádou jsme opravu provedli metodou „vyříznutí omítky“ bez poškození armovací síťky. Bylo tak docíleno stejné úrovně omítek (oprava nevystupuje).

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Oprava fasádního systému, instalace CD / 2012
Místo:
Chabry, Praha 6

V horní části štítu bytového domu vytvořil datel v zateplené fasádě poměrně velkou díru. Díra byla vyplněna polystyrenem a zapravena fasádním lepidlem a posléze probarvenou omítkou. Jako prevence proti dalšímu napadání fasády jsme se pokusili instalovat třpytivý CDčka.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Malinová, Praha

Provedení lokálních oprav kontaktního zateplovacího systému na objektu Malinová 9-11 v Praze 10. Jedná se o zateplenou konstrukci (izolace polystyren) o předpokládané síle 10 cm. Finální vrstva je tvořena tenkovrstvou probarvenou omítkou, zrno 1,5mm. Na západní štítové straně bylo vyklováno datlovitými ptáky 5 děr. Díry byly zapraveny včetně aplikace finální probarvené omítky.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Oprava fasádního systému / 2010
Místo:
Tylova ulice, Litvínov

Jihozápadní štítová strana panelového domu s kontaktním zateplovacím systémem byla na 17 místech poničena datlovitými ptáky. Vzhledem k tomu, že fasáda byla útočištem ptáků po delší dobu, byly díry značně rozsáhlé. V jedné dokonce bylo nalezeno hnízdo s čerstvě vylíhnutými ptáčaty. Tato díra byla zapravena až po jejich vylétnutí. Díry byly vyplněny na míru seřezanými kousky polystyrenu a zapraveny fasádním lepidlem s výztužnou tkaninou. Finální vrstvu tvořila tenkovrstvá probarvená omítka.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Návrat na:Reference

Tomáš Grygar, 774 405 687, tomas.grygar(.zavináč..)h7.cz | Miroslav Šipčiak, 603 293 377, miroslav.sipciak(.zavináč..)h7.cz