Ochrana proti ptactvu

Návrat na:Reference

Ukázky realizací hrotové, síťové, lankové ochrany proti ptactvu

Instalace hrotové ochrany proti ptactvu / 2013
Místo:
Drahobejlova, Praha 6

Klasický případ, kdy holubi usedávají na ploché střeše na její okraj. Znečišťují tak přímo chodník u domu nebo terasu v posledním patře. V tomto případě jsme se rozhodli nainstalovat hrotový systém proti ptactvu firmy Kraupner. A to na oplechovaný okraj střechy domu. Holubi si sice mohou usednout do plochy střechy, ale omezíme tím zcela znečišťování míst, která lidem vadí nejvíce. Ze zkušenosti vyplývá, že holubi vyhledávají rádi okraje stavebních prvků. Plochy nejsou příliš vyhledávané.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace síťové ochrany proti ptactvu / 2013
Místo:
Kotevní, Praha

Pro našeho zákazníka - firmu DUDA a.s jsme provedli zasíťování menšího střešního světlíku na střeše objektu v ulici Kotevní. Holubi snadno slétávají do nižších pater ve světlících, nalézají si různé výčnělky, kde pak odpočívají i hnízdí. Zasíťováním světlíků zvyšujeme hygienický komfort takovýchto společných prostor. Pro zasíťování jsme použili polyethylenovou síť barva kámen, oko 50x50mm.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace síťové ochrany proti ptactvu / 2012
Místo:
Čelákovice

Nízký objekt obklopen panelovou zástavbou se stal útočištěm pro holubi. Ti usedávali na střechu a obývali různá zákoutí a výklenky ve fasádě. Svými výkaly znečištovali velmi frekventovaný chodník přiléhající k objektu. Provedli jsme tedy zasíťování horní podstřešní římsy a parapetních částí střešních vikýřů. Na střešní žlaby jsme nainstalovali hroty, které budou holubům znesnadňovat pohyb ve žlabech. Tento objekt byl ošetřen jen z části, neboť zasíťování celé střechy by bylo velmi nákladné. Doporučujeme rozhodně zamezit holubům v ideálním hnízdění (průstup do půdních prostorů, pod střešní krytinu apod.). To je totiž hlavní důvod, proč si některé střechy oblíbí.

Instalace síťové ochrany proti ptactvu Instalace síťové ochrany proti ptactvu Instalace síťové ochrany proti ptactvu Instalace síťové ochrany proti ptactvu Instalace síťové ochrany proti ptactvu

Instalace hrotové ochrany proti ptactvu / 2012
Místo:
U Uranie, Praha 7

Instalace hrotové ochrany proti ptactvu na průběžnou římsu na fasádě do dvora. Celková výměra instalace 14 bm. Hrotová ochrana byla instalována pouze na exponovaná místa. Ošetření nebylo provedeno komplexně, tudíž může dojít k přesídlení ptactva na neošetřované plochy.

Instalace hrotové ochrany proti ptactvu Instalace hrotové ochrany proti ptactvu Instalace hrotové ochrany proti ptactvu Instalace hrotové ochrany proti ptactvu

Instalace hrotové ochrany proti ptactvu / 2012
Místo: Janovského, Praha

Montáž hrotové ochrany na hřebenovou část střechy o celkové výměře cca 17 bm. Holubi používali exponovaný hřeben k usedání. Svými exkrementy zanáší úžlabí, což je dále příčinou přetékání dešťové vody okraje úžlabí. Povrch hřebene byl očištěn mechanicky a poté i pomocí technického benzínu. Hrotová ochrana byla k hřebenu připevněna pomocí transparentního neutrálního silikonu.

Instalace hrotové ochrany - Janovského 9, Praha Instalace hrotové ochrany - Janovského 9, Praha Instalace hrotové ochrany - Janovského 9, Praha Instalace hrotové ochrany - Janovského 9, Praha Instalace hrotové ochrany - Janovského 9, Praha

Instalace síťové ochrany proti ptactvu / 2011
Místo: Konviktská, Praha 1

Dodatečné ukotvení uvolněných PE sítí zabraňujících ptactvu zalétávání do světlíku. Byl nainstalován rám z ocelového lanka, doplněny kotvy. Síť byla posléze přichycena k tomuto rámu ocelovými sponkami. Původní síť byla zachovalá, byla proto pouze správně vypnuta.

Síťová ochrana proti ptactvu Síťová ochrana proti ptactvu Síťová ochrana proti ptactvu Síťová ochrana proti ptactvu Síťová ochrana proti ptactvu

Instalace síťové ochrany proti ptactvu / 2012
Místo: Polská, Praha

Zapuštěné balkony ve dvorní fasádě atriového prostoru byly ideálním místem pro zalétávání holubů. Ideální řešení bylo použít polypropylenovou síť s velikostí ok 50x50mm. Odstín „písková“ se výborně hodil k lehce žlutému odstínu fasády. Na okraj balkonu byl přes všech 5 pater nainstalován rám z ocelového lanka ukotvený do plastových hmožďinek. Ochranná síť proti ptactvu byla vhodně vypnuta a k vytvořenému rámu připevněna pomocí kovových sponek. Celková účinná plocha sítě je cca 40 m2.

Síťová ochrana proti ptactvu Síťová ochrana proti ptactvu

Instalace síťové ochrany do světlíku bytového domu / 2010
Místo: Praha

Holubi často zalétávali do většího světlíku bytového domu. Usedali na okenní parapety a postupně svými výkaly vytvořili na dně světlíku značně tlustou vrstvu zapáchajícího trusu. Jako vhodné opatření jsme namontovali do vrchní partie světlíku polypropylenovou síť v horizontálním směru.

Síťová ochrana proti ptactvu Síťová ochrana proti ptactvu Síťová ochrana proti ptactvu

Dodatečné kotvení síťové ochrany proti ptactvu / 2010
Místo: Praha

Nedostatečné kotvení rámu z ocelového lanka, do kterého byla nacvakána ochranná síť, umožňovalo holubům dostatečný prostor pro prolétnutí do átria domu. Horolezeckou technikou jsme se dostali k těmto špatně vyřešeným místům a lanko dodatečně přikotvili.

Síťová ochrana proti ptactvu Síťová ochrana proti ptactvu Síťová ochrana proti ptactvu

Instalace hrotové ochrany proti ptactvu / 2010
Místo: Polská, Praha

Římsa oddělující nástavbu činžovního domu se stala příjemným místem pro usedávání holubů. Jejich trus znečišťoval nejen samotnou římsu, a dvůr, do kterého padal, ale při větších deštích stékal po fasádě, na které zanechal stopy. Vzhledem k tomu, že římsa není přirozeně přístupná pro obyvatele domu, byl jako ideální řešení zvolen hrotový systém ochrany proti ptactvu. Po očištění plechu byl pomocí silikonového tmelu nalepen na římsu ve dvou řadách dvouřadý hrotový systém.

Návrat na:Reference

Tomáš Grygar, 774 405 687, tomas.grygar(.zavináč..)h7.cz | Miroslav Šipčiak, 603 293 377, miroslav.sipciak(.zavináč..)h7.cz