Ochrana proti ptactvu

Návrat na:Reference

Ukázky instalací maket dravcůInstalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2013
Místo:
Túra Luka, Slovensko

Bytový dům na Slovensku hned za hranicemi se stal útočištěm žluny. Tak udělala v zateplené fasádě několik děr, zejména na rozhraní podbití a fasády domu. Díry ve fasádě nebyly příliš hluboké. Opravili jsme je pomocí polystyrenu a fasádního lepidla. Včetně finální akrylátové probarvené omítky. Pro prevenci jsme se pokusili nainstalovat makety dravců. 4 makety jsme umístili pro uhlídání dvou štítových stěn. A od pana domácího jsme dostali výbornou slivovicu....

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců proti usedání holubů / 2013
Místo:
Cafourkova, Praha

Rozsáhlejší panelový dům se potýkal s usedáním holubů zejména v místě střešní atiky. Rovná střecha skýtá taktéž několik přirozených zákoutí pro holubi - jedná se především o místa v okolí výtahových strojoven. Pokusili jsme se tedy snížit počet holubů pomocí instalace maket dravců - 2 makety Sokola stěhovavého a 1 maketa Výra velkého. K upevnění jsme využili stávající technické konstrukce na střeše.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců / 2013
Místo:
Paláskova, Praha

Panelový dům s kovovou konstrukcí na střeše poskytuje zajímavé možnosti pro usedání holubů. Využili jsme této konstrukce a instalovali jsme 2 makety Sokola a 2 makety Výra.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Beroun

Jednopodlažní dům s terasou situovanou do volného lesního prostoru se stal útočištěm datla. Ten rozkloval podbití domu a vytvářel si útočiště ve volném prostoru pod dřevěnými palubkami. Částečně byla poškozena i fasáda domu. Podbití bylo zapraveno epoxidovým tmelem, otvory ve fasádě vyplněny polystyrenem a zapraveny armovací maltou s výztužnou tkaninou. Na přesah střechy jsme nainstalovali maketu Poštolky v letu.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Kaštanová, Milovice

Bytový objekt se zateplenou konstrukcí polystyrenem o síle 10cm byl napaden datlovitými ptáky. Ti vytvářeli zejména v místě styku podbití a fasády díry, ve kterých hledali svá útočiště. Další poškození bylo ve spodní části fasády, kde zůstaly nezapraveny dodatečně provedené průduchy se vzduchotechnikou. Dále ve fasády byly nalezeny nevhodně provedené detaily a praskliny. Všechna tato poškození fasády byla opravena. Na dvě protilehlé nároží byly nainstalovány makety dravce – sovy.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Horní Počernice, Praha 6

Rodinný dům se zateplenou konstrukcí polystyrenem o síle 10 cm byl napaden datlovitými ptáky. Ti vytvářeli zejména v místě styku podbití a fasády díry, ve kterých hledali svá útočiště. Díry byly zapraveny fasádním lepidlem s armovací síťkou. Jako preventivní ochrana byla na stěnu nainstalována pomocí držáku FIX maketa dravce Výra.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Nad Výšinkou, Praha 6

Zapravení jedné díry vyklované strakapoudem na nároží rodinného domu. K prevenci proti nalétávání datlovitých ptáků jsme nainstalovali maketu Výra. Způsob kotvení: Hromosvod.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Na Chodovci, Praha 6

Zapravení děr ve fasádě a instalace 2 ks makety dravce (sova) na bytovém domě Na Chodovci, Praha 4. V současné době bez hnízdění ptactva. Fasáda tvořena kontaktním zateplovacím systémem s finální vrstvou v podobě probarvené omítky. Izolaci tvoří polystyren o síle 14 cm. Fasáda byla opakovaně napadána datlem. Na protilehlé nároží byla nainstalována maketa sovy. Způsob kotvení: držák Fix.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace makety dravce proti usedání holubů / 2012
Místo:
Pomořanská, Praha 6

Na poměrně velký panelový dům byly nainstalovány 3 makety dravce (sokol, sova, výr), neboť zde docházelo k častému usedání ptactva (zj. holubů) na okraj střechy. Ti svými výkaly znečišťovali nejen samotnou střešní atiku, ale také zábradlí a parapety jednotlivých bytových jednotek. Jelikož investice do hrotové ochrany by byla (vzhledem k značné velikosti objektu) velmi nákladná, vyzkoušeli jsme instalaci maket dravců na okraj střechy. Makety dravců byly instalovány v místech balkonových stříšek k vedení hromosvodu.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Na Křivině, Praha 6

Zapravení děr ve fasádě a instalace 1 ks makety dravce (sova) na panelovém domě Na Křivině, Praha 4. Fasáda tvořena kontaktním zateplovacím systémem s finální vrstvou v podobě probarvené omítky. Izolaci tvoří polystyren o síle 12 cm. Fasáda. Na postižené nároží byla nainstalována maketa sovy. Způsob kotvení: držák Fix.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Čáslav

Rodinný dům situovaný na okraji vesnice. V zateplené fasádě o síle izolace 8 cm vytvořili datlovití řadu drobných děr. V některých si proklovali větší hnízda. Otvory ve fasádě vyplněny polystyrenem a zapraveny armovací maltou s výztužnou tkaninou. Na nejexponovanější stěnu byla nainstalována maketa Výra.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců / 2012
Místo:
Suchdol, Praha 6

Na dvě štítové stěny jsme jako prevenci proti datlovitým ptákům, kteří ničili fasádu, nainstalovali makety dravce Výra. Způsob kotvení: hromosvod.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace makety dravce proti usedání holubů / 2012
Místo:
Jakutská, Praha 6

Jedná se o poměrně rozsáhlý a členitý objekt, který se potýká s usedáním ptactva v místě střešních žlabů. Střecha o mírném sklonu je tvořena trapézovým plechem. Zejména holubi usedají na okraj střechy a znečišťují trusem vnitřní část střešních žlabů. Jako prevenci proti usedání holubů jsme navrhli instalaci maket dravce - sokola. Makety byly připevněny ke konstrukci střešních žlabů pomocí hromosvodářských svorek.
Účinnost maket je závislá na prostředí a zejména na velikosti ptačí kolonie. Účinnost také ovlivňuje důvod usedání ptactva. V případě, že mají holubi možnost zalézat střešní konstrukcí do půdního prostoru či pod střechu a mít tak vhodné podmínky pro hnízdění, je účinnost maket nízká. Doporučujeme vyzkoušet makety na ucelené části střechy a vypozorovat jejich účinnost.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Troja, Praha 6

Menší chatka zateplená polystyrenem na záklopu z OSB desek. Strakapoud zde vykloval jednu díru v ploše fasády. Ovšem narazil na OSB desku a tak se raději pustil do místa styku podbití s fasádou. Podbití je dutý prostor, což mu nabízí výborné zázemí. Nebylo ušetřeno ani samotné podbití domu. Díry byly zapraveny fasádním lepidlem vč. probarvené omítky. Poškozené podbití bylo zapraveno epoxidovým dřevotmelem. Preventivně byla nainstalována maketa dravce – Výra. Způsob kotvení: Svod.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Újezd, Praha 6

Rodinná vilka po celkové kvalitní rekonstrukci fasády. Do fasádních profilů z polystyrenu v místě podstřešní římsy se pustil datel a vytvořil několik děr. Díry jsme zadělali a na dvě nároží jsme nainstalovali maketu Sovy. Vzhledem k tomu, že majitel nechtěl kotvit do fasády, připevnili jsme maketu k dešťovému svodu pomocí žlabových hromosvodářských svorek.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2012
Místo:
Tomanova, Praha

Komplex 2 bytových domů byl zateplen v tomto roce kontaktním zateplovacím systémem. Izolace – polystyren. Jako útočiště zde nalezl ihned datel a vytvořil na 3 štítových stěnách několik děr. Všechny tyto díry jsme zapravili včetně finální probarvené omítky a nainstalovali jsme celkem 4 makety dravce. V třech případech jsme maketu připevnili k fasádě pomocí držáku fix, v jednom případě jsme makety přidělali k hromosvodu.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců, oprava fasádního systému / 2011
Místo:
Na okraji, Praha 6

Jednopodlažní bytový dům s nově provedeným zateplením. Na severní straně domu datel vykloval do fasády na nároží díru. Okolí severní strany domu značně obklopeno druhově rozmanitými dřevinami. Byla doplněna izolace a díra byla zapravena cementovou maltou firmy Hasit, která vykazuje lepší mechanickou odolnost. Na tři místa objektu jsme nainstalovali 2 makety sovy a 1 maketu sokola stěhovavého. Kotvení: fix. Makety byly přimontovány k hromosvodu a k balkonovému zábradlí.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace makety dravce, oprava fasádního systému / 2011
Místo:
Lesní, Plzeň

Ve štítové zdi panelového domu jsme zapravili 1 díru po náletu datlovitých ptáků. V blízkosti opravené omítky byla nainstalována maketa sovy. Kotvení: fix, do fasády pomocí rámových hmoždinek. Síla izolace 14 cm.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace makety dravce, oprava fasádního systému / 2011
Místo:
Březohorská, Příbram

V čerstvě zatepleném plášti 13ti patrového panelového domu jsme zapravili celkem 5 děr. Pravděpodobný škůdce: žluna. Na atiku domu byl pomocí závitové tyče a chemické malty připevněn speciální držák, na který se maketa sovy pověsila. Provedli jsme také očištění fasády od zaschlé polyuretanové pěny, která vytekla po neodborném zapravení vyklované díry předchozí firmou.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Instalace maket dravců proti nalétávání holubů / 2011
Místo:
Boloňská, Praha

Komplex bytových domů Boloňská, Praha se potýkal s usedáním ptactva (zj. holubů) na střeše. Střecha s menším sklonem je poměrně členitá a skýtá řadu příznivých zákoutí, kde se holubi rádi ukrývají před nepřízní počasí. A to především mezi okenními vikýři. Velmi časté usedávání holubů bylo poznat také v oblasti hřebene, kde byla střecha silně znečištěna ptačími exkrementy. Po prohlédnutí střechy byla navržena montáž 3 maket dravců, tak aby při nalétávání holubů, tyto makety vykryly co největší střešní prostor. Do nejvyšších částí střechy - přímo na hřebenáče - jsme namontovali maketu dravce Sokola stěhovavého, který patří mezi přirozené nepřátele většiny drobného ptactva. Instalace maket dravců byla provedena tak, aby je bylo snadné občas přemístit na jiné místo. Obměna staticky instalovaných maket dravců zvyšuje totiž jejich účinnost.

Instalace maket dravců proti nalétávání holubů - Boloňská, Praha Instalace maket dravců proti nalétávání holubů - Boloňská, Praha Instalace maket dravců proti nalétávání holubů - Boloňská, Praha Instalace maket dravců proti nalétávání holubů - Boloňská, Praha Instalace maket dravců proti nalétávání holubů - Boloňská, Praha

Instalace maket dravce, oprava fasádního systému / 2011
Místo:
Na Padesátém, Praha

Dvě protilehlá nároží na štítových stěnách 6ti patrového domu se stala útokem datlovitých ptáků. Ve fasádě domu s tenkovrstvou omítkou jsme zapravili celkem 15 děr. Na nároží k oplechování domu byly instalovány 2 makety sovy. Makety byly přimontovány k hromosvodu do závěsu tak, aby se hýbaly.

Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců Makety dravců

Zapravení děr po ptácích, instalace maket dravce / 2010
Místo:
Ve Svahu, Praha Podolí

Celkem šest otvorů si vykloval datel či strakapoud do 15 cm silného zateplení z polystyrenu. Tyto díry jsme vyplnili na míru seřezanými kousky polystyrenu a zapravili fasádním lepidlem s výztužnou tkaninou. Další den jsme takto provedené opravy zapravili probarvenou omítkou - zrno 2mm, odstín RAL 7035, výrobce MIPA. Jako prevence proti škodícímu ptactvu jsme namontovali na dvě nejvíce exponované stěny maketu sovy. Kotvení: fix.

Instalace maket dravců / 2009
Místo:
Jahodová, Praha

V posledních patrech osmipodlažního panelového domu docházelo ke hnízdění vlašťovek. Okraje štítových zdí byly poznamenány útokem datlovitých ptáků. Rozhodli jsme se proto instalovat na fasádu maketu dravce. Řešení se ukázalo během jedné sezóny úspěšné, proto makety dravce byly namontovány další rok i na druhou štítovou stranu domu. Díry, které vyklovali datlovití do zateplené fasády, jsme vyplnili kousky polystyrenu, zapravili stěrkovým fasádním lepidlem a další den opatřili probarvenou omítkou firmy Alsecco.

Návrat na:Reference

Tomáš Grygar, 774 405 687, tomas.grygar(.zavináč..)h7.cz | Miroslav Šipčiak, 603 293 377, miroslav.sipciak(.zavináč..)h7.cz